Kvetoslavov

270,06 km

Celkovo na bicykli

89

Počet jázd

67,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kvetoslavov
Štatutárny zástupca
Ing. Soňa Franková
Počet obyvateľov
1 823
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
90,02 km
Koordinátor mesta
Roman Borza
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

4,99 km

Celkovo chôdza

1

Počet jázd

1,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kvetoslavov
Štatutárny zástupca
Ing. Soňa Franková
Počet obyvateľov
1 823
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
1,66 km
Koordinátor mesta
Roman Borza
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kvetoslavov
Štatutárny zástupca
Ing. Soňa Franková
Počet obyvateľov
1 823
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Roman Borza
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023