Levice

48 675,25 km

Celkovo na bicykli

5 975

Počet jázd

12 168,81 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
31 440
Registrovaných tímov/účastníkov
90 / 315
Najazdených km/účastníka
154,52 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

1 154,29 km

Celkovo chôdza

567

Počet jázd

312,81 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
31 440
Registrovaných tímov/účastníkov
90 / 315
Najazdených km/účastníka
3,66 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

4 004,62 km

Celkovo verejnou dopravou

353

Počet jázd

676,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
31 440
Registrovaných tímov/účastníkov
90 / 315
Najazdených km/účastníka
12,71 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023