Levoča

112,18 km

Celkovo na bicykli

45

Počet jázd

28,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levoča
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
Počet obyvateľov
14 151
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
22,44 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimíra Novotná Čajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levoča
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
Počet obyvateľov
14 151
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimíra Novotná Čajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levoča
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
Počet obyvateľov
14 151
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimíra Novotná Čajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023