Lipany

8 369,21 km

Celkovo na bicykli

2 220

Počet jázd

2 092,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 446
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 114
Najazdených km/účastníka
73,41 km
Koordinátor mesta
Ján Feltovič
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

594,49 km

Celkovo chôdza

370

Počet jázd

161,11 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 446
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 114
Najazdených km/účastníka
5,21 km
Koordinátor mesta
Ján Feltovič
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

3 294,87 km

Celkovo verejnou dopravou

116

Počet jázd

556,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 446
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 114
Najazdených km/účastníka
28,90 km
Koordinátor mesta
Ján Feltovič
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023