Liptovský Hrádok

8 578,10 km

Celkovo na bicykli

903

Počet jázd

2 144,53 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Hrádok
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Počet obyvateľov
7 087
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 47
Najazdených km/účastníka
182,51 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Kazár
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

75,24 km

Celkovo chôdza

44

Počet jázd

20,39 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Hrádok
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Počet obyvateľov
7 087
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 47
Najazdených km/účastníka
1,60 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Kazár
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

895,40 km

Celkovo verejnou dopravou

44

Počet jázd

151,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Hrádok
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Počet obyvateľov
7 087
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 47
Najazdených km/účastníka
19,05 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Kazár
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023