Liptovský Mikuláš

50 772,66 km

Celkovo na bicykli

7 107

Počet jázd

12 693,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
30 355
Registrovaných tímov/účastníkov
104 / 370
Najazdených km/účastníka
137,22 km
Koordinátor mesta
Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
0907889937
VÚC
Žilinský kraj

1 801,43 km

Celkovo chôdza

764

Počet jázd

488,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
30 355
Registrovaných tímov/účastníkov
104 / 370
Najazdených km/účastníka
4,87 km
Koordinátor mesta
Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
0907889937
VÚC
Žilinský kraj

7 471,21 km

Celkovo verejnou dopravou

522

Počet jázd

1 262,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
30 355
Registrovaných tímov/účastníkov
104 / 370
Najazdených km/účastníka
20,19 km
Koordinátor mesta
Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
0907889937
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023