Lozorno

3 157 km

Celkovo na bicykli

119

Počet jázd

789,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 137
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
197,31 km
Koordinátor mesta
Barbora Hurajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

8,41 km

Celkovo chôdza

10

Počet jázd

2,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 137
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
0,53 km
Koordinátor mesta
Barbora Hurajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

160,70 km

Celkovo verejnou dopravou

8

Počet jázd

27,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 137
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
10,04 km
Koordinátor mesta
Barbora Hurajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023