Lučenec

4 651,14 km

Celkovo na bicykli

691

Počet jázd

1 162,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
25 614
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 58
Najazdených km/účastníka
80,19 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

660,14 km

Celkovo chôdza

389

Počet jázd

178,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
25 614
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 58
Najazdených km/účastníka
11,38 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

1 568,44 km

Celkovo verejnou dopravou

176

Počet jázd

265,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
25 614
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 58
Najazdených km/účastníka
27,04 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023