Malacky

11 418,98 km

Celkovo na bicykli

1 730

Počet jázd

2 854,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
18 917
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 78
Najazdených km/účastníka
146,40 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

164,68 km

Celkovo chôdza

221

Počet jázd

44,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
18 917
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 78
Najazdených km/účastníka
2,11 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

1 350,77 km

Celkovo verejnou dopravou

73

Počet jázd

228,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
18 917
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 78
Najazdených km/účastníka
17,32 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023