Markušovce

1 786,06 km

Celkovo na bicykli

374

Počet jázd

446,52 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Peter Fulla
Počet obyvateľov
4 669
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
105,06 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
Košický kraj

1,29 km

Celkovo chôdza

2

Počet jázd

0,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Peter Fulla
Počet obyvateľov
4 669
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
0,08 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
Košický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Peter Fulla
Počet obyvateľov
4 669
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2023