Martin

115 912,91 km

Celkovo na bicykli

18 870

Počet jázd

28 978,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
51 769
Registrovaných tímov/účastníkov
266 / 898
Najazdených km/účastníka
129,08 km
Koordinátor mesta
Alžbeta Laučeková
Telefónne číslo
043 420 42 37
VÚC
Žilinský kraj

6 480,74 km

Celkovo chôdza

3 054

Počet jázd

1 756,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
51 769
Registrovaných tímov/účastníkov
266 / 898
Najazdených km/účastníka
7,22 km
Koordinátor mesta
Alžbeta Laučeková
Telefónne číslo
043 420 42 37
VÚC
Žilinský kraj

17 810,37 km

Celkovo verejnou dopravou

1 800

Počet jázd

3 009,95 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
51 769
Registrovaných tímov/účastníkov
266 / 898
Najazdených km/účastníka
19,83 km
Koordinátor mesta
Alžbeta Laučeková
Telefónne číslo
043 420 42 37
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023