Matúškovo

1 629,78 km

Celkovo na bicykli

411

Počet jázd

407,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Matúškovo
Štatutárny zástupca
Ing. Marta Mészárosová
Počet obyvateľov
2 274
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
101,86 km
Koordinátor mesta
Roman Kubovics
Telefónne číslo
0917881521
VÚC
Trnavský kraj

61,98 km

Celkovo chôdza

22

Počet jázd

16,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Matúškovo
Štatutárny zástupca
Ing. Marta Mészárosová
Počet obyvateľov
2 274
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
3,87 km
Koordinátor mesta
Roman Kubovics
Telefónne číslo
0917881521
VÚC
Trnavský kraj

1 260,56 km

Celkovo verejnou dopravou

31

Počet jázd

213,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Matúškovo
Štatutárny zástupca
Ing. Marta Mészárosová
Počet obyvateľov
2 274
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
78,79 km
Koordinátor mesta
Roman Kubovics
Telefónne číslo
0917881521
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023