Myjava

6 368,36 km

Celkovo na bicykli

956

Počet jázd

1 592,09 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Primátor Myjavy: Ing. Ľubomír Halabrín
Počet obyvateľov
10 842
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 42
Najazdených km/účastníka
151,63 km
Koordinátor mesta
Martin Pipa
Telefónne číslo
0948036434
VÚC
Trenčiansky kraj

147,76 km

Celkovo chôdza

33

Počet jázd

40,04 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Primátor Myjavy: Ing. Ľubomír Halabrín
Počet obyvateľov
10 842
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 42
Najazdených km/účastníka
3,52 km
Koordinátor mesta
Martin Pipa
Telefónne číslo
0948036434
VÚC
Trenčiansky kraj

26,55 km

Celkovo verejnou dopravou

3

Počet jázd

4,49 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Primátor Myjavy: Ing. Ľubomír Halabrín
Počet obyvateľov
10 842
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 42
Najazdených km/účastníka
0,63 km
Koordinátor mesta
Martin Pipa
Telefónne číslo
0948036434
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023