Nová Baňa

10 009,06 km

Celkovo na bicykli

1 074

Počet jázd

2 502,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA
Počet obyvateľov
6 983
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 56
Najazdených km/účastníka
178,73 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

9,63 km

Celkovo chôdza

27

Počet jázd

2,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA
Počet obyvateľov
6 983
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 56
Najazdených km/účastníka
0,17 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

3,14 km

Celkovo verejnou dopravou

2

Počet jázd

0,53 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA
Počet obyvateľov
6 983
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 56
Najazdených km/účastníka
0,06 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023