Nová Dedinka

143,89 km

Celkovo na bicykli

58

Počet jázd

35,97 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Dedinka
Štatutárny zástupca
Zuzana Árvová
Počet obyvateľov
3 309
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
9,59 km
Koordinátor mesta
Jozef Holocsy
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

42,66 km

Celkovo chôdza

11

Počet jázd

11,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Dedinka
Štatutárny zástupca
Zuzana Árvová
Počet obyvateľov
3 309
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
2,84 km
Koordinátor mesta
Jozef Holocsy
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Dedinka
Štatutárny zástupca
Zuzana Árvová
Počet obyvateľov
3 309
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jozef Holocsy
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023