Nováky

8 240,54 km

Celkovo na bicykli

754

Počet jázd

2 060,13 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Ing. Branislav Adamec
Počet obyvateľov
4 167
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 35
Najazdených km/účastníka
235,44 km
Koordinátor mesta
Lenka Gombarčíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

54,91 km

Celkovo chôdza

50

Počet jázd

14,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Ing. Branislav Adamec
Počet obyvateľov
4 167
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 35
Najazdených km/účastníka
1,57 km
Koordinátor mesta
Lenka Gombarčíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

658,65 km

Celkovo verejnou dopravou

54

Počet jázd

111,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Ing. Branislav Adamec
Počet obyvateľov
4 167
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 35
Najazdených km/účastníka
18,82 km
Koordinátor mesta
Lenka Gombarčíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023