Nové Mesto nad Váhom

77 417,75 km

Celkovo na bicykli

5 907

Počet jázd

19 354,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. František Mašlonka
Počet obyvateľov
19 489
Registrovaných tímov/účastníkov
99 / 340
Najazdených km/účastníka
227,70 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

1 075,12 km

Celkovo chôdza

497

Počet jázd

291,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. František Mašlonka
Počet obyvateľov
19 489
Registrovaných tímov/účastníkov
99 / 340
Najazdených km/účastníka
3,16 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

6 987,13 km

Celkovo verejnou dopravou

373

Počet jázd

1 180,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. František Mašlonka
Počet obyvateľov
19 489
Registrovaných tímov/účastníkov
99 / 340
Najazdených km/účastníka
20,55 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023