Nové Zámky

14 331,16 km

Celkovo na bicykli

2 052

Počet jázd

3 582,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
Počet obyvateľov
37 270
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 97
Najazdených km/účastníka
147,74 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

518,73 km

Celkovo chôdza

448

Počet jázd

140,57 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
Počet obyvateľov
37 270
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 97
Najazdených km/účastníka
5,35 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

6 236,87 km

Celkovo verejnou dopravou

177

Počet jázd

1 054,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
Počet obyvateľov
37 270
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 97
Najazdených km/účastníka
64,30 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023