Partizánske

2 320,28 km

Celkovo na bicykli

464

Počet jázd

580,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
21 176
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 27
Najazdených km/účastníka
85,94 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421918617982
VÚC
Trenčiansky kraj

451,35 km

Celkovo chôdza

27

Počet jázd

122,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
21 176
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 27
Najazdených km/účastníka
16,72 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421918617982
VÚC
Trenčiansky kraj

141,44 km

Celkovo verejnou dopravou

17

Počet jázd

23,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
21 176
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 27
Najazdených km/účastníka
5,24 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421918617982
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023