Pezinok

5 110,98 km

Celkovo na bicykli

1 009

Počet jázd

1 277,74 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
JUDr. Roman Mács
Počet obyvateľov
24 838
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 61
Najazdených km/účastníka
83,79 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

669,66 km

Celkovo chôdza

419

Počet jázd

181,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
JUDr. Roman Mács
Počet obyvateľov
24 838
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 61
Najazdených km/účastníka
10,98 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

1 730,13 km

Celkovo verejnou dopravou

107

Počet jázd

292,39 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
JUDr. Roman Mács
Počet obyvateľov
24 838
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 61
Najazdených km/účastníka
28,36 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023