Piešťany

27 537,62 km

Celkovo na bicykli

3 994

Počet jázd

6 884,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 307
Registrovaných tímov/účastníkov
47 / 178
Najazdených km/účastníka
154,71 km
Koordinátor mesta
Viliam Černý
Telefónne číslo
0337765472
VÚC
Trnavský kraj

263,90 km

Celkovo chôdza

237

Počet jázd

71,52 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 307
Registrovaných tímov/účastníkov
47 / 178
Najazdených km/účastníka
1,48 km
Koordinátor mesta
Viliam Černý
Telefónne číslo
0337765472
VÚC
Trnavský kraj

3 429,56 km

Celkovo verejnou dopravou

103

Počet jázd

579,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič PhD.
Počet obyvateľov
27 307
Registrovaných tímov/účastníkov
47 / 178
Najazdených km/účastníka
19,27 km
Koordinátor mesta
Viliam Černý
Telefónne číslo
0337765472
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023