Poprad

33 988,95 km

Celkovo na bicykli

3 797

Počet jázd

8 497,24 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Poprad
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Danko
Počet obyvateľov
49 430
Registrovaných tímov/účastníkov
57 / 201
Najazdených km/účastníka
169,10 km
Koordinátor mesta
Ivana Piataková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

889,59 km

Celkovo chôdza

479

Počet jázd

241,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Poprad
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Danko
Počet obyvateľov
49 430
Registrovaných tímov/účastníkov
57 / 201
Najazdených km/účastníka
4,43 km
Koordinátor mesta
Ivana Piataková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

9 668,89 km

Celkovo verejnou dopravou

247

Počet jázd

1 634,04 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Poprad
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Danko
Počet obyvateľov
49 430
Registrovaných tímov/účastníkov
57 / 201
Najazdených km/účastníka
48,10 km
Koordinátor mesta
Ivana Piataková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023