Považská Bystrica

20 949,32 km

Celkovo na bicykli

2 865

Počet jázd

5 237,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
38 125
Registrovaných tímov/účastníkov
44 / 150
Najazdených km/účastníka
139,66 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

782,99 km

Celkovo chôdza

454

Počet jázd

212,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
38 125
Registrovaných tímov/účastníkov
44 / 150
Najazdených km/účastníka
5,22 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

2 192,89 km

Celkovo verejnou dopravou

139

Počet jázd

370,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
38 125
Registrovaných tímov/účastníkov
44 / 150
Najazdených km/účastníka
14,62 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023