Prešov

44 510,24 km

Celkovo na bicykli

7 284

Počet jázd

11 127,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. František Oľha
Počet obyvateľov
83 897
Registrovaných tímov/účastníkov
104 / 344
Najazdených km/účastníka
129,39 km
Koordinátor mesta
Milan Andraščík
Telefónne číslo
0948310014
VÚC
Prešovský kraj

1 399,38 km

Celkovo chôdza

788

Počet jázd

379,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. František Oľha
Počet obyvateľov
83 897
Registrovaných tímov/účastníkov
104 / 344
Najazdených km/účastníka
4,07 km
Koordinátor mesta
Milan Andraščík
Telefónne číslo
0948310014
VÚC
Prešovský kraj

4 053,63 km

Celkovo verejnou dopravou

536

Počet jázd

685,06 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. František Oľha
Počet obyvateľov
83 897
Registrovaných tímov/účastníkov
104 / 344
Najazdených km/účastníka
11,78 km
Koordinátor mesta
Milan Andraščík
Telefónne číslo
0948310014
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023