Prievidza

21 617,49 km

Celkovo na bicykli

2 255

Počet jázd

5 404,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
44 355
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 140
Najazdených km/účastníka
154,41 km
Koordinátor mesta
Ing. Branislav Michalík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

380,28 km

Celkovo chôdza

265

Počet jázd

103,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
44 355
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 140
Najazdených km/účastníka
2,72 km
Koordinátor mesta
Ing. Branislav Michalík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

611,47 km

Celkovo verejnou dopravou

111

Počet jázd

103,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
44 355
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 140
Najazdených km/účastníka
4,37 km
Koordinátor mesta
Ing. Branislav Michalík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023