Púchov

5 651,91 km

Celkovo na bicykli

1 238

Počet jázd

1 412,98 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
Počet obyvateľov
17 253
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 60
Najazdených km/účastníka
94,20 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0948732961
VÚC
Trenčiansky kraj

273,67 km

Celkovo chôdza

71

Počet jázd

74,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
Počet obyvateľov
17 253
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 60
Najazdených km/účastníka
4,56 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0948732961
VÚC
Trenčiansky kraj

571,18 km

Celkovo verejnou dopravou

32

Počet jázd

96,53 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
Počet obyvateľov
17 253
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 60
Najazdených km/účastníka
9,52 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0948732961
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023