Rožňava

2 147,52 km

Celkovo na bicykli

333

Počet jázd

536,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rožňava
Štatutárny zástupca
Rožňava
Počet obyvateľov
17 347
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 20
Najazdených km/účastníka
107,38 km
Koordinátor mesta
Erika Švedová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

25,31 km

Celkovo chôdza

10

Počet jázd

6,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rožňava
Štatutárny zástupca
Rožňava
Počet obyvateľov
17 347
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 20
Najazdených km/účastníka
1,27 km
Koordinátor mesta
Erika Švedová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rožňava
Štatutárny zástupca
Rožňava
Počet obyvateľov
17 347
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 20
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Erika Švedová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2023