Sabinov

1 840,13 km

Celkovo na bicykli

201

Počet jázd

460,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sabinov
Štatutárny zástupca
Ing. Michal Repaský
Počet obyvateľov
12 288
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
141,55 km
Koordinátor mesta
Pavol Molnar
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

7,40 km

Celkovo chôdza

4

Počet jázd

2,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sabinov
Štatutárny zástupca
Ing. Michal Repaský
Počet obyvateľov
12 288
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
0,57 km
Koordinátor mesta
Pavol Molnar
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sabinov
Štatutárny zástupca
Ing. Michal Repaský
Počet obyvateľov
12 288
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Pavol Molnar
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023