Šahy

639,07 km

Celkovo na bicykli

189

Počet jázd

159,77 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šahy
Štatutárny zástupca
Ing. Pál Zachar
Počet obyvateľov
7 160
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
31,95 km
Koordinátor mesta
Tomáš Števčat
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

208,08 km

Celkovo chôdza

233

Počet jázd

56,39 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šahy
Štatutárny zástupca
Ing. Pál Zachar
Počet obyvateľov
7 160
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
10,40 km
Koordinátor mesta
Tomáš Števčat
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

55,96 km

Celkovo verejnou dopravou

13

Počet jázd

9,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šahy
Štatutárny zástupca
Ing. Pál Zachar
Počet obyvateľov
7 160
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
2,80 km
Koordinátor mesta
Tomáš Števčat
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023