Šaľa

17 127,40 km

Celkovo na bicykli

3 617

Počet jázd

4 281,85 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
20 820
Registrovaných tímov/účastníkov
48 / 171
Najazdených km/účastníka
100,16 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

802,12 km

Celkovo chôdza

420

Počet jázd

217,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
20 820
Registrovaných tímov/účastníkov
48 / 171
Najazdených km/účastníka
4,69 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

2 958,98 km

Celkovo verejnou dopravou

87

Počet jázd

500,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
20 820
Registrovaných tímov/účastníkov
48 / 171
Najazdených km/účastníka
17,30 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023