Šalgočka

157,87 km

Celkovo na bicykli

44

Počet jázd

39,47 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šalgočka
Štatutárny zástupca
Helena Mesárošová
Počet obyvateľov
464
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
52,62 km
Koordinátor mesta
Helena Mesárošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

22,62 km

Celkovo chôdza

92

Počet jázd

6,13 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šalgočka
Štatutárny zástupca
Helena Mesárošová
Počet obyvateľov
464
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
7,54 km
Koordinátor mesta
Helena Mesárošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šalgočka
Štatutárny zástupca
Helena Mesárošová
Počet obyvateľov
464
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Helena Mesárošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023