Šamorín

2 941,80 km

Celkovo na bicykli

1 054

Počet jázd

735,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Csaba Orosz
Počet obyvateľov
13 605
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 57
Najazdených km/účastníka
51,61 km
Koordinátor mesta
László Tóth
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

319,04 km

Celkovo chôdza

264

Počet jázd

86,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Csaba Orosz
Počet obyvateľov
13 605
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 57
Najazdených km/účastníka
5,60 km
Koordinátor mesta
László Tóth
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

253,10 km

Celkovo verejnou dopravou

31

Počet jázd

42,77 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Csaba Orosz
Počet obyvateľov
13 605
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 57
Najazdených km/účastníka
4,44 km
Koordinátor mesta
László Tóth
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023