Senec

21 939,61 km

Celkovo na bicykli

6 047

Počet jázd

5 484,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Kvál
Počet obyvateľov
20 131
Registrovaných tímov/účastníkov
73 / 249
Najazdených km/účastníka
88,11 km
Koordinátor mesta
Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

1 706,53 km

Celkovo chôdza

1 223

Počet jázd

462,47 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Kvál
Počet obyvateľov
20 131
Registrovaných tímov/účastníkov
73 / 249
Najazdených km/účastníka
6,85 km
Koordinátor mesta
Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

5 185,21 km

Celkovo verejnou dopravou

223

Počet jázd

876,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Kvál
Počet obyvateľov
20 131
Registrovaných tímov/účastníkov
73 / 249
Najazdených km/účastníka
20,82 km
Koordinátor mesta
Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023