Senica

7 958,40 km

Celkovo na bicykli

2 123

Počet jázd

1 989,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
19 620
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 102
Najazdených km/účastníka
78,02 km
Koordinátor mesta
Marek Štítny
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

567,53 km

Celkovo chôdza

396

Počet jázd

153,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
19 620
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 102
Najazdených km/účastníka
5,56 km
Koordinátor mesta
Marek Štítny
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

10 492,86 km

Celkovo verejnou dopravou

235

Počet jázd

1 773,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
19 620
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 102
Najazdených km/účastníka
102,87 km
Koordinátor mesta
Marek Štítny
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023