Skalica

8 401,43 km

Celkovo na bicykli

1 601

Počet jázd

2 100,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Skalica
Štatutárny zástupca
Mgr. Oľga Luptáková
Počet obyvateľov
15 501
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 73
Najazdených km/účastníka
115,09 km
Koordinátor mesta
Ing. Michal Čunderlík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

276,36 km

Celkovo chôdza

265

Počet jázd

74,89 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Skalica
Štatutárny zástupca
Mgr. Oľga Luptáková
Počet obyvateľov
15 501
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 73
Najazdených km/účastníka
3,79 km
Koordinátor mesta
Ing. Michal Čunderlík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Skalica
Štatutárny zástupca
Mgr. Oľga Luptáková
Počet obyvateľov
15 501
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 73
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ing. Michal Čunderlík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023