Sliač

366,36 km

Celkovo na bicykli

150

Počet jázd

91,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ľubica Balgová
Počet obyvateľov
4 828
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
40,71 km
Koordinátor mesta
Ľubica Balgová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ľubica Balgová
Počet obyvateľov
4 828
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ľubica Balgová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ľubica Balgová
Počet obyvateľov
4 828
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ľubica Balgová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023