Snina

1 241,03 km

Celkovo na bicykli

203

Počet jázd

310,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Snina
Štatutárny zástupca
Peter Vološin
Počet obyvateľov
18 465
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
77,56 km
Koordinátor mesta
Mária Jenčíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

1,68 km

Celkovo chôdza

2

Počet jázd

0,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Snina
Štatutárny zástupca
Peter Vološin
Počet obyvateľov
18 465
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
0,10 km
Koordinátor mesta
Mária Jenčíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

5,68 km

Celkovo verejnou dopravou

2

Počet jázd

0,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Snina
Štatutárny zástupca
Peter Vološin
Počet obyvateľov
18 465
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
0,36 km
Koordinátor mesta
Mária Jenčíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023