Spišská Belá

829,92 km

Celkovo na bicykli

96

Počet jázd

207,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Peter Zibura
Počet obyvateľov
6 704
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
207,48 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ľubomír German
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Peter Zibura
Počet obyvateľov
6 704
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ľubomír German
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Peter Zibura
Počet obyvateľov
6 704
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ľubomír German
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023