Spišská Nová Ves

7 741,91 km

Celkovo na bicykli

1 252

Počet jázd

1 935,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
35 138
Registrovaných tímov/účastníkov
25 / 73
Najazdených km/účastníka
106,05 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lukáš Januv, PhD.,
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

568,98 km

Celkovo chôdza

317

Počet jázd

154,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
35 138
Registrovaných tímov/účastníkov
25 / 73
Najazdených km/účastníka
7,79 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lukáš Januv, PhD.,
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

6 208,81 km

Celkovo verejnou dopravou

247

Počet jázd

1 049,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
35 138
Registrovaných tímov/účastníkov
25 / 73
Najazdených km/účastníka
85,05 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lukáš Januv, PhD.,
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2023