Spišská Stará Ves

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Stará Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Kurňava
Počet obyvateľov
2 208
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Anna Horníková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Stará Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Kurňava
Počet obyvateľov
2 208
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Anna Horníková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Stará Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Kurňava
Počet obyvateľov
2 208
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Anna Horníková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023