Stará Ľubovňa

1 208,64 km

Celkovo na bicykli

346

Počet jázd

302,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr.Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
15 832
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
86,33 km
Koordinátor mesta
Aleš Solár
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

68,69 km

Celkovo chôdza

39

Počet jázd

18,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr.Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
15 832
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
4,91 km
Koordinátor mesta
Aleš Solár
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

7,48 km

Celkovo verejnou dopravou

2

Počet jázd

1,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr.Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
15 832
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
0,53 km
Koordinátor mesta
Aleš Solár
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023