Stropkov

489,41 km

Celkovo na bicykli

181

Počet jázd

122,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
9 952
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
61,18 km
Koordinátor mesta
Mgr. Iveta Cimbalová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

3,54 km

Celkovo chôdza

2

Počet jázd

0,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
9 952
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
0,44 km
Koordinátor mesta
Mgr. Iveta Cimbalová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
9 952
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Iveta Cimbalová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023