Šurany

1 017,62 km

Celkovo na bicykli

369

Počet jázd

254,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šurany
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Filaga
Počet obyvateľov
9 477
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 20
Najazdených km/účastníka
50,88 km
Koordinátor mesta
Mgr. Romana Slažanská
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

111,42 km

Celkovo chôdza

94

Počet jázd

30,20 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šurany
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Filaga
Počet obyvateľov
9 477
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 20
Najazdených km/účastníka
5,57 km
Koordinátor mesta
Mgr. Romana Slažanská
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

156,65 km

Celkovo verejnou dopravou

14

Počet jázd

26,47 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šurany
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Filaga
Počet obyvateľov
9 477
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 20
Najazdených km/účastníka
7,83 km
Koordinátor mesta
Mgr. Romana Slažanská
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023