Svidník

1 010,21 km

Celkovo na bicykli

180

Počet jázd

252,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
10 072
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 11
Najazdených km/účastníka
91,84 km
Koordinátor mesta
Kristína Tchirová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

5,44 km

Celkovo chôdza

16

Počet jázd

1,47 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
10 072
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 11
Najazdených km/účastníka
0,49 km
Koordinátor mesta
Kristína Tchirová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
10 072
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 11
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Kristína Tchirová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023