Svit

8 803,36 km

Celkovo na bicykli

1 199

Počet jázd

2 200,84 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 703
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
195,63 km
Koordinátor mesta
Jana Budzáková
Telefónne číslo
0905906222
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 703
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jana Budzáková
Telefónne číslo
0905906222
VÚC
Prešovský kraj

62,49 km

Celkovo verejnou dopravou

10

Počet jázd

10,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 703
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
1,39 km
Koordinátor mesta
Jana Budzáková
Telefónne číslo
0905906222
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023