Topoľčany

14 584,11 km

Celkovo na bicykli

2 095

Počet jázd

3 646,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová
Počet obyvateľov
24 804
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 136
Najazdených km/účastníka
107,24 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lenka Savarová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

1 286,24 km

Celkovo chôdza

1 022

Počet jázd

348,57 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová
Počet obyvateľov
24 804
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 136
Najazdených km/účastníka
9,46 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lenka Savarová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

1 326,78 km

Celkovo verejnou dopravou

120

Počet jázd

224,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová
Počet obyvateľov
24 804
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 136
Najazdených km/účastníka
9,76 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lenka Savarová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023