Trebišov

5 614,92 km

Celkovo na bicykli

1 152

Počet jázd

1 403,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
23 077
Registrovaných tímov/účastníkov
24 / 80
Najazdených km/účastníka
70,19 km
Koordinátor mesta
PhDr. Anna Dragulová
Telefónne číslo
0917135880
VÚC
Košický kraj

833,92 km

Celkovo chôdza

719

Počet jázd

225,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
23 077
Registrovaných tímov/účastníkov
24 / 80
Najazdených km/účastníka
10,42 km
Koordinátor mesta
PhDr. Anna Dragulová
Telefónne číslo
0917135880
VÚC
Košický kraj

13,68 km

Celkovo verejnou dopravou

4

Počet jázd

2,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
23 077
Registrovaných tímov/účastníkov
24 / 80
Najazdených km/účastníka
0,17 km
Koordinátor mesta
PhDr. Anna Dragulová
Telefónne číslo
0917135880
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2023