Trenčianske Teplice

3 581,52 km

Celkovo na bicykli

261

Počet jázd

895,38 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Počet obyvateľov
4 211
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
210,68 km
Koordinátor mesta
Libuša Sedláková
Telefónne číslo
0915815687
VÚC
Trenčiansky kraj

95,02 km

Celkovo chôdza

156

Počet jázd

25,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Počet obyvateľov
4 211
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
5,59 km
Koordinátor mesta
Libuša Sedláková
Telefónne číslo
0915815687
VÚC
Trenčiansky kraj

35,95 km

Celkovo verejnou dopravou

3

Počet jázd

6,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Počet obyvateľov
4 211
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
2,11 km
Koordinátor mesta
Libuša Sedláková
Telefónne číslo
0915815687
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023