Trenčín

127 275,68 km

Celkovo na bicykli

15 229

Počet jázd

31 818,92 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
54 458
Registrovaných tímov/účastníkov
229 / 822
Najazdených km/účastníka
154,84 km
Koordinátor mesta
Jakub Halgoš
Telefónne číslo
0902 911 026
VÚC
Trenčiansky kraj

2 926,81 km

Celkovo chôdza

1 612

Počet jázd

793,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
54 458
Registrovaných tímov/účastníkov
229 / 822
Najazdených km/účastníka
3,56 km
Koordinátor mesta
Jakub Halgoš
Telefónne číslo
0902 911 026
VÚC
Trenčiansky kraj

17 545,21 km

Celkovo verejnou dopravou

1 100

Počet jázd

2 965,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
54 458
Registrovaných tímov/účastníkov
229 / 822
Najazdených km/účastníka
21,34 km
Koordinátor mesta
Jakub Halgoš
Telefónne číslo
0902 911 026
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023