Trnava

100 119,53 km

Celkovo na bicykli

12 522

Počet jázd

25 029,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov
63 194
Registrovaných tímov/účastníkov
183 / 638
Najazdených km/účastníka
156,93 km
Koordinátor mesta
Ľubica Miksádová
Telefónne číslo
0911033537
VÚC
Trnavský kraj

3 615,74 km

Celkovo chôdza

2 224

Počet jázd

979,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov
63 194
Registrovaných tímov/účastníkov
183 / 638
Najazdených km/účastníka
5,67 km
Koordinátor mesta
Ľubica Miksádová
Telefónne číslo
0911033537
VÚC
Trnavský kraj

25 838,65 km

Celkovo verejnou dopravou

1 308

Počet jázd

4 366,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov
63 194
Registrovaných tímov/účastníkov
183 / 638
Najazdených km/účastníka
40,50 km
Koordinátor mesta
Ľubica Miksádová
Telefónne číslo
0911033537
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023